Hakkımızda - Tarihçe

24 Ocak 1985' te zamanın Başbakanı Turgut ÖZAL tarafından Sağlık Bakanı Mehmet AYDIN'a verilen direktif üzerine; İstanbul' da özellikle Koroner Bypass ağırlıklı bir Kardiyovasküler merkezin kurulması, bu alanda ki büyük boşluğun doldurulması ve Koroner Bypass ameliyatı için yurt dışına hasta akımının azaltılması amacı ile Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nden Dr. Kemal BEYAZIT, Dr. Mehmet ÖZDEMİR ile Dr. Cevat YAKUT ve arkadaşları görevlendirilmiştir. Kurulacak bu merkez için de Kadıköy Koşuyolu’ nda faaliyet gösteren "Tüberküloz Dışı Göğüs Hastalıkları ve Astım Hastanesi" düşünülmüştür. Bu merkez Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinin desteğiyle Kardiyovasküler hastalıkların tanı ve  tedavisine başlamıştır.
15 Eylül 1986' dan itibaren Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi desteğinden ayrılarak Doç. Dr. Yalçın GÜRAN Baştabipliğinde bağımsız bir Kardiyovasküler merkezi olarak çalışmaya başlamıştır. Hastalarının tam güveni ve genç ekibin heyecanlı ve özverili çalışmaları sonucu ilk 100 açık kalp ameliyatı herhangi bir hasta kaybı olmaksızın başarılmıştır.

Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi kendi kuruluş gerekçesi olan, İstanbul' da o zaman mevcut olmayan Kardiyovasküler Cerrahi ve Girişimsel Kardiyoloji alanındaki boşluğu kısa zamanda doldurmuş, gerek başvuran gerekse teşhis ve tedavisi yapılan hasta sayısı hızla artmıştır.

1987 yılında "Tüberküloz Dışı Göğüs Hastalıkları ve Astım Hastanesi" adı önce "Kalp ve Astım Hastanesi" müteakiben "Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi" adını alarak, 12853 m2 kapalı alan ve 186 yatak kapasitesiyle 2005 yılına kadar Koşuyolu’ nda hizmet vermeye devam etmiştir.

1988 yılına kadar modern bir kan bankası, hastane binasına yeni bir blok ilavesi ile "Acil Revaskülarizasyon Birimi" organizasyonunun gerçekleştirilmesi, merkezi sıvı oksijen tankının kurulması, ameliyathane, yoğun bakımlar, kan gazları ve diğer laboratuvarların araç ve gereç temini gerçekleştirilmiştir. Bu arada tarihi köşklerin restorasyonunu da yaparak tarihi ve milli bir görevi yerine getirmiştir.

Koşuyolu Hastanesinin kuruluş aşamasında ilk faaliyetlerden biri deneysel cerrahi için bir hayvan laboratuvarı olmuştur. Burada keçiler üzerinde akut ve kronik hayvansal deney olarak "Kardiyomiyoplasti Ameliyatının Deneysel Modeli" ilk proje olarak gerçekleştirilmiştir.

Klinik araştırma ve Kardiyovasküler cerrahide Türkiye' de çağdaş gelişmeyi yakalama ve en karmaşık cerrahi tedavi yöntemlerinin yerleşmesinde ve koroner cerrahisinin ilk geniş uygulamasının başlatılmasında en aktif uygulayıcıları Koşuyolu ekibi olmuştur.

Koşuyolu ekibi, İstanbul' da kalp cerrahisinde yeni ivmeler kazandırarak tarihi bir görev yerine getirmişlerdir. Birçok karmaşık operasyon ve cerrahi işlemi başarmıştır. Aortik cerrahide özellikle Dissekan Aorta Anevrizmalarının tedavisinde dünyanın sayılı başarılı serilerinden birisini elde etmiştir.

Koşuyolu ekibinin uyguladığı yöntem ve prensipler tıp çevrelerince benimsenmiş ve bu kurumlarda da daha bilimsele çağdaşlığa ve üretkenliğe dönük bir kıpırdanma başlamıştır.

Bugün Türkiye' de Kardiyovasküler ve Kardiyoloji merkezlerinin ulaştığı çağdaş bilimsel rekabet ortamının doğmasında en büyük itici gücün Koşuyolu Modeli olduğu tıp camiası tarafından bilinmektedir. 

1990 yılında Dr. Yalçın GÜRAN' ın emekli olması ile Dr. Cevat YAKUT başhekim olmuştur. Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinin bilimsel çalışmaları da ses getirmiş olup birçok ulusal ve uluslararası akademik çevrelerde saygınlık kazanmıştır. Hekimlerimizin çalışmaları yurt içi ve yurt dışı yayınlarda yerini almıştır. Ulusal ve uluslararası, kongre, toplantı, panel ve sempozyumlar da en çok bilimsel etkinlik gerçekleştiren kurum olmuştur.

Ayrıca oldukça önemli sayıda uluslararası ve ulusal kongre, toplantı, panel ve sempozyum organizasyonlarında Koşuyolu ekibinin bilgi ve deneyimlerini dile getirmeleri istenmiş, bu bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşmıştır.

Hemşirelikte branşlaşma alanında Devlet Hastaneleri bünyesinde ilk defa olarak "Yoğun Bakım Hemşireliği" sertifika programı uygulamaya konulmuştur.

1988 yılında Sağlık Bakanlığımıza "Kalp Nakli" ile ilgili hazırlık bildirilmiş, eleman yetiştirme, sterilizasyon odalarının yapımı ve cihazlandırılması, diğer bilimsel ve teknik hazırlıklar tamamlanmış, bunların sonucu yurdumuzdaki ilk başarılı ve uzun takipli Kalp Transplantasyonu Eylül 1989' da Koşuyolu ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Eylül 1989' dan Temmuz 2011’ e kadar 102 kalp nakli başarı ile yapılmıştır.

Kalp nakli konusundaki hazırlıklar ve birikimler sürekli yenilenmiş, 22 Ocak 1993' de, Türkiye' de ikinci kez gerçekleştirilen "Multiorgan Donasyonu" sonucu alınan bir kalp, yine yurdumuzda ilk kez daha önce açık kalp ameliyatı geçirmiş olan bir hastaya başarı ile nakledilmiştir.

Hastanemiz, 2005 yılı Haziran ayında Kartal’ da bulunan 40308 m2 kapalı alana ve 465 yatak kapasitesine sahip yeni binasına taşınarak daha önce Kardiyoloji, Kardiyovasküler Cerrahi Anestezi ve Reanimasyon dallarında verdiği eğitime, Cerrahi Gastroenteroloji eğitimini de ekleyerek Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını almıştır. Hastanemiz halen 465 yatak kapasiteli olup 80 yoğun bakım yatağı mevcuttur. Hastanemizde 12 ameliyathane 6 Anjiografi Kateterizasyon Laboratuvarı mevcut olup Kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde ülkemizin sayılı merkezlerindendir.

01 Şubat 2009 yılında emekli olan Prof. Dr. Cevat YAKUT yerine, hastanemiz KVC klinik şeflerinden Doç. Dr. Hasan SUNAR 04 Şubat 2009 tarihinde başhekim olmuştur. 23 Mart 2011 tarihine kadar bu görevi sürdüren Doç. Dr. Hasan SUNAR’ ın başhekimlik görevinden ayrılmasından sonra 24 Mart 2011 tarihinde başhekimliğe hastanemiz Kardiyoloji Klinik şeflerinden Doç. Dr. Ali Metin ESEN getirilmiştir.

31.12.2014 tarihine kadar hastanemiz başhekimlik ve yöneticiliği görevini Doç. Dr. Selçuk PALA yürütmüştür. 06.01.2015 yılında hastanemiz yöneticiliği görevine Prof. Dr. Mehmet Muhsin TÜRKMEN getirilmiştir. 19.06.2015 tarihinde bu görevden ayrılmasından sonra hastanemiz yöneticiliğine 19.06.2015 tarihinde Uzm. Dr. Mustafa BULUT getirilmiştir.

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık